Weryfikacja poprawności wykrywania warstwy cynku przez miernik grubości lakieru GL-PRO-6-FAZ